TA-VIKAR arbejder for Verdens Vigtigste PlaN

Ansvarlighed er afgørende for TA-Vikar, derfor går vi all in på Verdens Vigtigste Plan: De 17 Verdensmål. Vi er stolte over at starte op med 100% fokus på verdensmålene 3, 4, 5 og 8.

TA-VIKAR arbejder for Verdens Vigtigste PlaN

Ansvarlighed er afgørende for TA-Vikar, derfor går vi all in på Verdens Vigtigste Plan: De 17 Verdensmål. Vi er stolte over at starte op med 100% fokus på verdensmålene 3, 4, 5 og 8.

MÅL 3

Sundhed og trivsel
TA-Vikar tilbyder sundhedsforsikring der sikrer at der tages vare om vores vikarers sundhed. Hvilket stemmer overens med det 3. verdensmål om forbedret sundhed og trivsel. Vi tager ansvar for vores vikarers helbred og velbefindende, så de kan optage job med ro i maven, velvidende om der bliver taget hånd om dem, hvis der skulle ske dem noget, eller skulle de blive syge.

MÅL 4

Kvalitetsuddannelse
Som en del af vores indsatser for at styrke vores vikarer, uddanner vi selv vores vikarer, og i et samarbejde med jobcentre landet over, tager vi vikarer ind og gør dem klar til opgaven, blandt andet gennem jobcentrets kompetencegivende aktiviteter ved professionshøjskoler og gennem relevante kurser. Dette initiativ medfører, at vores vikarer får den rette viden samt de rette uddannelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, som de ikke blot kan bruge i jobbet, men også i deres videre færden.

MÅL 5

Ligestilling mellem kønnene
Vi har en intern politik om, at der skal sikres lige forhold for alle vikarer og medarbejdere. Hos TA-Vikar sørger vi for, at alle har lige muligheder for at blive hørt og tages alvorligt, hvilket ikke defineres ud fra hvilket køn man er. TA-Vikar arbejder ud fra idéen om at skabe et trygt rum, hvor vi ikke diskriminerer mellem kønnene, og hvor der bliver lyttet til hvad hver enkelt har på hjertet.

MÅL 8

Anstændige jobs
TA-Vikar sikrer gode vilkår for vores vikarer. Vikaren er en del af en arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle sig rent professionelt, men også på det personlige plan. Vi sikrer anstændige jobs og økonomisk vækst ved at tage mennesker ind uanset baggrund, og som kunne have brug for ekstra hjælp til at komme i job. Vi samarbejder med jobcenter landet over, og er derfor med til at gøre den forskel der skal til for at mindske ledigheden.